Over de woongroep

Geschiedenis van de woongroep

In 1972 kocht een groep van vier echtparen samen met een weduwe het leegstaande gebouwencomplex van het Sint Jacobs-Godshuis en startte daarin een woon-werkgemeenschap. De groep liet zich inspireren door het gedachtegoed van de filosoof Eugen Rosenstock-Huessy: ‘Zorg voor de wereld, concreet gemaakt in directe zorg voor de medemens’ was het leidend principe. Ruim 25 jaar vormde deze groep het hart van het Huis. Het Huis opende zijn deuren voor mensen die het om uiteenlopende redenen niet redden in de maatschappij. 

Deze mensen (‘tijdelijken’) vormden samen met de inmiddels uitgebreide ‘vaste kern’ de woon-werkgemeenschap een groep van zo’n 40 à 50 personen. Vanaf ’s ochtends 9.00 tot en met de avondmaaltijd werd de dag samen doorgebracht. Door de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe regelgeving in de zorg verviel in de jaren 90 de begeleiding voor de tijdelijke medebewoners. Vanaf dat moment ontstond de woongroep in haar huidige vorm.

Voor meer informatie: www.rosenstock-huessy-huis.nl

Woongroep nu

De bewonersvereniging RHH beschikt momenteel over 16 woningen, waarvan de meeste in de vrije huursector. De komende jaren zal hier nog een aantal woningen aan worden toegevoegd. Iemand die een woning huurt die toebehoort aan de woongroep van het Rosenstock-Huessy Huis is automatisch lid van de bewonersvereniging.

Van de bewonersgroep (momenteel 28 leden) maken alleenstaanden, echtparen en gezinnen deel uit, waarbij de leeftijden liggen tussen de 0 en de 90 jaar. Van de oprichters is alleen Lien Leenman, inmiddels 90 jaar, nog woonachtig in het Huis. Ze vindt het fijn om bij de gezellige activiteiten van de woongroep betrokken te worden en maakt graag met iedereen een praatje. 

De gemeenschappelijke ruimten

De afspraken over deze ruimten zijn vastgelegd in een Beheercontract met Stadsherstel. We betalen als woongroep voor de gemeenschappelijke ruimten vooralsnog geen huur, alleen servicekosten. Daarvoor en voor andere zaken, zoals feestjes, betaalt een ieder een maandelijkse bewonersbijdrage van 17,50 euro per persoon, inclusief wasserette is het 25 euro per persoon. Kinderen half geld.

De gemeenschappelijke ruimten:

 • Refter: voor bijvoorbeeld koffie drinken, gezamenlijk eten, vergaderen of een spelletjesavond. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor privébijeenkomsten, zoals etentjes of een koorrepetitie. Dit overleggen we via de groepsapp. We spreken dan ook een eindtijd af, voor het plein is dat meestal 23.00 uur.

 • Wasserette en bijbehorende droogzolder: deze ruimten worden in 2023 gerenoveerd. De wasserette wordt omgetoverd tot 'de nieuwe bakkerij', een bergruimte op de begane grond met daarboven een kleine woning voor tijdelijke opvang en een logeerkamer. De bewoners zijn bezig met het realiseren van deze plannen.

 • Fietsenberging: we hebben er twee, een grote en een kleine.

 • Plein: onze gemeenschappelijke buitenruimte, hier ontmoeten we elkaar. Met de Refter vormt het plein het kloppend hart van de woongemeenschap. Het plein is er voor de bewoners.

 • Bibliotheek, Spiegelzaal en Kapel vallen niet onder de gemeenschappelijke ruimten van de bewonersvereniging, maar bewoners mogen hier wel gebruik van maken als ze niet zijn verhuurd aan derden.

Gezamenlijke activiteiten

 • De woongroep heeft verschillende commissies die activiteiten organiseren, bijvoorbeeld met de feestdagen. Ook worden er spelletjesavonden georganiseerd en zijn er plannen voor filmavonden en gezamenlijk wandelen.

 • Samen eten: doorgaans wordt er elk halfjaar een kookrooster gemaakt. Twee mensen koken volgens rooster voor iedereen die mee wil eten. Per maaltijd worden de kosten verrekend.

 • Bewonersoverleg: eens per maand (op dit moment digitaal) over lopende zaken, het gebouw en alles wat daarmee samenhangt.

 • Corvee: iedere tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.30. Daarna drinken we nog even koffie. We maken dan de gemeenschappelijke ruimten schoon en vegen het plein. Soms zijn er extra klussen te doen. 

 • Onderling wordt een aantal taken en diensten verdeeld zoals: huisvuil en groenbakken buiten zetten, verwarming aanzetten t.b.v. de zalenverhuur, sluitdienst (na 23.00 afsluiten van het Huis), het regelen van de zalenverhuur en het werven van nieuwe bewoners.

Bewonerszaken

 • Bewonersoverleg: een keer in de maand afwisselend op maandag en dinsdagavond van 20.30 tot 21.45 uur (momenteel via Zoom). De data worden meestal ruim van tevoren vastgesteld zodat je hier rekening mee kunt houden.

 • Commissies: Feest, Financiën, Overleg met de Stichting RHH, Overleg met Stadsherstel, Groen en Plein, Zalenverhuur, Bibliotheek, Website, Visie, Reglement/Omgangsvormen. De commissies zijn over het algemeen niet statisch, aansluiting kan op ieder moment.

 • Veiligheid in het complex: in acute situaties zijn wij als bewoners de eersten die ongeregeldheden opmerken en daarop onmiddellijk actie ondernemen.

 • Zalenverhuur: de verhuur van Kapel, Bibliotheek en Spiegelzaal wordt door de bewonersvereniging geregeld.

Pelgrimsroute

Van oudsher heeft het Huis een band met de pelgrims. Het Huis is startlocatie voor de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en pelgrims kunnen hier een stempel halen voor in hun pelgrimspaspoort. Voor informatie hierover kun je terecht bij het Nederlands Genootschap Sint Jacob.

De regio Bollenstreek/Rijnland werkt met een groep vrijwilligers die je van een stempel kunnen voorzien. Je kunt daarvoor aanmelden via: https://www.santiago.nl/stempelpunten/haarlem-ontvangst-en-stempelpunt-jacobskapel/.

Toekomst

We hebben als bewonersvereniging pittige jaren achter de rug. Dat komt vooral door de overname van onze gebouwen in 2015 door Stadsherstel en de jarenlange verbouwing daarna. In 2024 zal de verbouwing gereed zijn. Momenteel zijn we een groep op zoek naar een nieuwe identiteit, passend in de huidige tijd en ontwikkelingen. Als er woonruimtes vrijkomen zijn nieuwe bewoners van harte uitgenodigd om samen met ons vorm te geven aan onze groep. Wat zijn onze wensen en verwachtingen? Hoe verhouden we ons tot het verleden en hoe kijken we naar de toekomst? Het leven in een woongroep biedt meerwaarde maar kent ook valkuilen. We willen ook tegenwicht bieden aan de groeiende individualisering, niet alleen voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties.

Als er een woning vrijkomt in ons gebouwencomplex zullen we dat hier aankondigen.

Andere huurders

Het complex biedt naast de woongroep ook onderdak aan andere huurders:

 • De Heeren van Zorg, Hagestraat 10: woonbegeleiding voor volwassenen met autisme.

 • Restaurant De Kloosterkeuken, Hagestraat 12: een leer-werkbedrijf van Stichting Perspectief voor jongeren die zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Prima restaurant voor lunch en diner. In de zomer kun je bij mooi weer in de besloten achtertuin eten. 

 • Stichting Perspectief, Antoniestraat 11: met het creatief onderwijsbureau A Small Gang Education en leslokalen verbonden aan de Kloosterkeuken.

 • De Bengels HERO, Hagestraat 10: naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 • Het Achtste Huis, Hagestraat 10: deze vereniging huurt de werkruimten op de benedenverdieping aan de Hagestraat-zijde.