Woongroep

Onze woongroep is gesitueerd in prachtige oude panden rondom een gezamenlijk binnenplein in het centrum van Haarlem. Het gebouw heeft een zeer rijke geschiedenis. Voor meer informatie kijk eens op www.rosenstock-huessy-huis.nl 

Doelstelling

Het accent van de woongroep ligt op het organiseren van het groepsleven in het huis, het versterken van de onderlinge banden tussen de leden en het bijdragen aan ondersteunende taken binnen het complex. Daartoe heeft de woongroep ook een bewonersvereniging opgericht.

 

De woningen
De woongroep beschikt momenteel over 12 individuele huurwoningen, in 2021 zullen hier nog 6 aan worden toegevoegd. Van de groep maken alleenstaanden, echtparen en gezinnen deel uit, waarbij de leeftijden liggen tussen de 1 en de 85 jaar.

 

De gemeenschappelijke ruimten

De woongroep heeft op dit moment de beschikking over een aantal gemeenschappelijke ruimten, te weten:
  • De refter (voor koffie drinken, gezamenlijk eten, vergaderen, e.d.)
  • De wasserette en bijbehorende droogzolder
  • Fietsenberging en knutselhok

Ook kunnen de bewoners gebruik maken van de zalen, indien deze niet verhuurd zijn.

 

Gezamenlijke activiteiten

De woongroep heeft verschillende commissies die activiteiten organiseren. Sinterklaas is langs geweest, we hadden een levende kerststal en we hebben regelmatig een vuurtje op het plein. Vanwege corona is de wekelijkse gezamenlijke maaltijd nu niet mogelijk. 

Een keer in de twee weken overleggen we met elkaar (op dit moment digitaal) over de lopende zaken van de woongroep, het gebouw en alles wat ermee samen hangt. 

Een keer per maand hebben we corvee. We steken dan gezamenlijk de handen uit de mouwen om de gedeelde ruimtes en het plein schoon te maken en op te ruimen. 

 
Onderling worden een aantal taken en diensten verdeeld, zoals:
  • Huisvuil buiten zetten
  • Verwarmingsdienst (aanzetten verwarming t.b.v. de zalenverhuur)
  • Pleindienst (opruimen van het Binnenplein)
  • Sluitdienst (na 23.00 afsluiten van het Huis)

Daarnaast ondersteunt een aantal bewoners het bestuur bij de Zalenverhuur.

 

Bewonersbijdrage

Naast de huur voor de individuele woningen wordt van de bewoners een bijdrage gevraagd voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, alsmede voor kosten voor het gebruik van de wasmachines en voor de gezamenlijke activiteiten.